Dakor in rate TBI
Dakor in rate TBI

Garantia Produselor

Toate bunurile comercializate de catre Dakor Team beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Bunurile sunt noi (exceptie facand cele resigilate), in ambalaje originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.

In cazul Bunurilor vandute si livrate de Dakor Team, certificatele de garantie fie sunt emise direct de producator, in cazul in care acesta are o retea de service nationala, fie sunt emise de catre importatorii produselor cu centre de service pe teritoriul tarii.

Garantiile pot fi transmise alaturi de produse in colet, fie in format electronic dupa livrarea bunurilor. In ambele variante, garantia este valabila incepand cu data emiterii sau, data intrarii in posesie (data de livrare prin curier) .

In cazul in care garantia nu v-a fost transmisa nici fizic nici electronic in 48 (patruzeci si opt) ore de la livrare, va rugam sa ne sesizati acest aspect fie pe email la adresa: [email protected] sau telefonic la numarul de telefon: 0762569944.

In cazul certificatelor de garantie emise de producatori sau importatori, Bunul reclamat defect in perioada de garantie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service mentionat in certificat. Acest centru autorizat de producator va prelua intreaga responsabilitate a rezolvarii garantiei. Lipsa certificatului de garantie al Bunului trebuie semnalata in maxim 48 (patruzeci si opt) ore de la receptionarea produselor, conform specificatiilor.

Garanții comerciale
(1) Orice garanție comercială dă naștere unei obligații juridice pentru garant în condițiile stabilite în certificatul de garanție comercială și în anunțurile publicitare asociate, disponibile în momentul sau anterior încheierii contractului.
(2) În condițiile prevăzute la prezentul articol și fără a aduce atingere oricăror alte dispoziții legale, în cazul în care un producător oferă consumatorului o garanție de durabilitate pentru anumite bunuri pentru o perioadă de timp anume, producătorul răspunde direct față de consumator, pe întreaga perioadă acoperită de garanția de durabilitate, pentru repararea sau înlocuirea bunurilor în conformitate cu art. 12.
(3) Producătorul îi poate oferi consumatorului condiții mai favorabile în certificatul de garanție comercială de durabilitate.
(4) În cazul în care condițiile prevăzute în certificatul de garanție comercială sunt mai puțin avantajoase pentru consumator decât cele prevăzute în anunțurile publicitare asociate, garanția comercială dă naștere unei obligații juridice în condițiile stabilite în publicitatea privind garanția comercială, cu excepția cazului în care, înainte de încheierea contractului, anunțurile publicitare asociate au fost corectate în același mod sau într-un mod comparabil celui în care au fost făcute.
(5) Certificatul de garanție comercială este oferit consumatorului, pe un suport durabil, cel mai târziu în momentul livrării bunurilor.
(6) Certificatul de garanție comercială este formulat într-un limbaj simplu și inteligibil.
(7) Certificatul de garanție comercială conține următoarele elemente:
a) o declarație clară prin care se indică faptul că consumatorul are dreptul la măsuri corective din partea vânzătorului, fără costuri, în caz de neconformitate a bunurilor și că măsurile corective respective nu sunt afectate de garanția comercială;
b) numele și adresa garantului;
c) procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorul pentru a obține aducerea în aplicare a garanției comerciale;
d) indicarea bunurilor cărora li se aplică garanția comercială;
e) condițiile garanției comerciale.
(8) Nerespectarea prevederilor alin. (5)-(7) nu afectează caracterul obligatoriu al garanției comerciale pentru garant.
(9) Certificatul de garanție comercială trebuie redactat în limba română, fără a exclude prezentarea acestuia și în alte limbi.
(10) În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparație, perioada de timp prevăzută în garanția comercială de durabilitate se prelungește cu timpul de nefuncționare a bunului, din momentul la care a fost adusă la cunoștința garantului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a bunului în stare de utilizare normală către consumator.
(11) În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru bunurile care înlocuiesc bunurile neconforme, perioada de timp prevăzută în garanția comercială de durabilitate începe să curgă de la data înlocuirii.
(12) Reparațiile sau înlocuirile în perioada garanției comerciale se efectuează într-un termen rezonabil care nu poate depăși 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformității și efortul necesar pentru finalizarea reparației sau înlocuirii.